Kontakta oss

Mail Kollo:

kollo@bruketsommar.se

Mail Zafari:

zafari@bruketsommar.se
Mail övrigt:

kontakt@bruketsommar.se
Uthyrning
Vi har ej möjlighet att hyra ut Brukethuset.

Adress:
Equmenia Jakobsbergskyrkan
Kvarnplan 20
177 64 Järfälla

Postgironr:
57 64 00-6