Brukethuset ägs sedan 1963 av Järfälla Kommun och det är de som utför allt underhållsarbete i Görvälns naturreservat året om. Vi som bedriver verksamheten på Bruket under somrarna (Equmenia Jakobsbergskyrkan) har gjort det sedan 1975. Under vintern bedrivs servering i huset av Järfälla Alpina Klubb i samband med öppethållandet av skidbacken.

Historia
Bruket har fått sitt namn efter tegelbruket som fanns i området en gång i tiden. Det tillhörde Görvälns slott och finns omtalat redan 1751. Mellan åren 1760 till 1770 fanns fyra till fem tegeldrängar i arbete och som mest har 15 stycken varit anställda. Efter 1852 fanns dock inga tegeldrängar registrerade men i huset bodde arbetare ända fram till 1950-talet. Rester från tegelbruket kan ses vid badviken. (Källa: Järfällaboken)